Bezoek aan zonnestudio kan helpen tegen kanker…

 

Het bezoeken van een zonnestudio (volgens verantwoordelijke planning) kan helpen bij de voorkoming van bepaalde vormen van kanker. Dit concludeert  de branchevereniging van zonnestudio’s, samenwerking Verantwoord Zonnen, uit het vrijdag jl. verschenen rapport van KWF Kankerbestrijding over de relatie tussen kanker, zonnestralen en vitamine D. SVZ betrekt hierbij  het advies dat de Gezondheidsraad in 2009 gaf aan de minister van Volksgezondheid. Dit advies zegt dat er geen gerechtvaardigd verschil kan worden gemaakt tussen

zonnebaden en het gebruik van een zonnebank. De Signaleringscommissie  Kanker (SCK) van KWF Kankerbestrijding stelt na bestudering van talloze wetenschappelijke publicatie dat UV-licht (dat zowel door de zon als door zonnebanken wordt afgegeven) zorgt voor een

lagere kans op borstkanker, dikkedarm– en prostaatkanker. Dit hangt samen met voldoende aanwezigheid van vitamine D in het lichaam. Deze vitamine wordt in de huid aangemaakt onder invloed van UV licht. Zo blijkt onder meer dat mensen met een hoge

vitamine D-spiegel in hun bloed een lager risico op dikkedarmkanker hebben.

 

Het KWF-rapport doet de aanbeveling zich regelmatig, maar vooral niet overmatig!, bloot te stellen aan zonnestralen (UV-licht) om te voorzien in de vitamine D behoefte van het lichaam. Als men weinig in de zon komt of als er weinig of geen zon is moet men hier op

andere wijze in voorzien (een bezoek aan een de zonnestudio bijvoorbeeld). Bij de aanbeveling is een zorgvuldige afweging gemaakt

tussen de gunstige gevolgen van UV-licht en het mogelijke negatieve gevolg, te weten het optreden van huidkanker (bij overmatig

gebruik van UV-licht). Hierop is een grote kans bij langdurig zonnebaden of anderszins lang verblijf in de zon. Dit leidt gemakkelijk tot

verbranding en dat moet te allen tijde worden vermeden!

 

Het voorkomen van verbranding wordt door SVZ nadrukkelijk onderstreept. Dit is al sinds vele jaren een speerpunt in het beleid.

In professionele zonnestudio’s krijgen bezoekers duidelijk advies over de duur van het gebruik van de zonnebank per keer en over de

frequentie van vervolgbezoeken. Tevens wordt gekeken naar eventuele persoonlijke of medische omstandigheden die van invloed kunnen zijn op verantwoord zonnebankgebruik. In dit verband pleit SVZ voor gebruik van een zonnebank in een gekwalificeerde zonnestudio die ook voldoet aan de moderne Europese veiligheidsnorm. Bij de behoefte aan een zonnebank voor een gezonde kleur, om te relaxen of een gezondheidsvoordeel gaat het niet zozeer om de zonneapparatuur zelf maar om het geheel van het apparaat, bijbehorende voorlichting, adviezen en procedures.

  

Bron: ZondagNieuws sept. 2010